Време земно и судбина людска — два образа найвыше лудости
— П. П. Нѣгошъ, „Горскій віенацъ“
последња измена
ове странице:
[25.09.2008. 21:55:49]
  епошта/email | програми | текстови | питања и одговори | вебник | посете | везе
  биографија/biography | општа јавна лиценца | горскій віенацъ | mew | толкин | гепеге