Страхиња Радић

КАКОДА преводим ГНУ-ов веб?

Упутство. (верзија 2.04, 14. август 2008.)


1. Превођење и језик.

1.1. Језик на који се преводи јесте српски. Другачији запис са словом „Б“ — „срБски“, ма колико по некима био оправдан, није званичан, и не користи се при преводу страница са www.gnu.org.

Основна идеја при преводу страница са www.gnu.org на било који страни језик јесте тачност превода. То значи да, када постоји дилема између превода који је стилски незграпан, али значењски тачан и превода који је стилски исправан, али значењски погрешан, треба изабрати стилски незграпан а значењски исправан превод, слично превођењу правних докумената.

1.2. Писмо којим се пише (тј. куца) текст на српском језику је модерна српска ћирилица. Латинично писмо се не користи за запис српског језика при преводу страница са www.gnu.org. Пре свега, због начина организације превода www.gnu.org-а није могуће користити више писама за један језик, јер су преводи везани за језички код према стандарду изо 639 по принципу „један-један“. Кинески језик је овде изузетак, јер за традиционално писмо постоји језички код zh који је различит од кода за кинески на поједностављеном писму, cn. Како за српски на латиници не постоји засебан језички код, технички није могуће увести латиницу. Међутим, постоји „српскохрватски“ језички код, sh, за који, опет, не би било праведно користити само једно писмо, јер је то један од ретких језика који се писао са два писма, а осим тога, то је формално „мртав“ језик. Даље, увођењем још једног писма би се само унела додатна збрка у превод који је већ искомпликован могућношћу појављивања пасуса на енглеском језику у документима на српском због новог система превођења. Такође, пошто је главни циљ превођења ГНУ-ове веб странице да се циљеви Покрета за слободни софтвер приближе обичним људима, и пошто је у већини модерних читача веба могуће читати странице у стандарду УТФ-8, а већина људи са српског говорног подручја на систему има инсталиране ћириличне фонтове, нема техничких препрека за ћирилицу. Што се тиче превода ГНУ-ове веб странице, једини изузетак у коришћењу писма постоји при преношењу скраћеница; када се не зна пун облик скраћенице на страном језику (тачка 1.4), скраћеница се пише латиничним писмом (наравно, истакнута на сличан начин као цитирани текст на страном језику — тачка 1.3).

1.2.1. Интерпункцијски знаци које би требало користити су стандардни интерпункцијски знаци српскога језика, дакле: тачка (.), запета (,), двотачка (:), тачка-запета (;), цртица (-), дугачка црта (—), наводници („“), апостроф ('), полунаводници (‘’), заграде (()), знак узвика (!), знак питања (?).

Требало би обратити пажњу да се знакови уносе у Уникоду (тачка 2.1), што је посебно важно за наводнике. Под ГНУ-ом са Линуксом користите распоред тастатуре Дунав од Данила Шегана, а под Виндовсом куцајте следеће (бројеви се уносе на нумеричкој тастатури, наравно уз укључен Num Lock):

знак комбинација у
Виндовсу
комбинација у
распореду „Дунав“
„ (отворени наводник) ALT+0132 ALTGR+S
“ (затворени наводник) ALT+0147 ALTGR+D
‘ (отворени полунаводник) ALT+0145 ALTGR+Z
’ (затворени полунаводник) ALT+0146 ALTGR+X
— (дугачка црта) ALT+0151 ALTGR+/

1.3. Туђице би требало избегавати у што већој мери. Странице се преводе да би биле јасније обичним људима, а не само групи хакера. На пример, глагол distribute се преводи као „расподељивати“, да би се избегла туђица „дистрибуирати“, али се именица distribution, у смислу верзије ГНУ-а са Линуксом коју расподељује одређено правно лице преводи као „дистрибуција“ (нпр. Debian GNU/Linux distribution = „дистрибуција Дебијановог ГНУ-а са Линуксом“), будући да се ради о веома одређеном појму, који би требало разликовати од глаголске именице distribution, која се преводи као „расподела“. Такође и: distributor = „расподељивач“.

Посебно би требало обратити пажњу на превод израза free: у већини случајева се ради о „слободи“, а не о „бесплатности“. Изузетак је, наравно, када се посебно назначи да се ради о цени — for free. Овај последњи случај се, будући да се ради о синтагми која у енглеском има другачије значење, преводи као „бесплатно“.

Када се посебно цитира део текста на страном језику, тај део текста би требало окружити ознакама <em>, на пример:

Ми понекад на шпанском кажемо <em>GNU con Linux</em>.

Неке туђице означавају посебне правне изразе. Таква је, на пример енглеска реч латинског порекла license, коју би требало преводити као „лиценца“. Такође и: licensing = „лиценцирање“.

Бета верзија енглеско-српског речника рачунарских израза који садржи правилне преводе неких најчешћих израза се може наћи на адреси http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/recnik/recnik.zip. Такође, у тој архиви се налази и упутство за превођење и преношење назива фирми, производа, скраћеница, итд. у српски језик.

Пошто сам примио доста притужби на рачун отежаног отварања речника, ево начина на који се страница у Иксемелу може претворити у Хатеемел:

$ mkdir recnik
$ cp recnik.zip recnik
$ cd recnik
$ unzip recnik.zip
$ java -jar /usr/share/java/classes/saxon/saxon.jar -a recnik.xml > recnik.html

Наравно, морате имати инсталиране подршку за Јаву, преко нпр. пакета Кафе, и пакет Саксон. (Иначе, Ватрена Лија отвара Иксемел без икаквих проблема.)

1.4. Скраћенице се пишу латиницом, курзивом, дакле окружене ознакама <em>, али само онда када остају у оригиналу, то јест када није познат пун облик скраћенице у оригиналу. Падешки наставак се додаје у ћирилици, раздвојен цртицом. То изгледа овако:

OSCE-ом, DMCA-ом.

У свим осталим случајевима, скраћенице се пишу ћирилицом, дакле преведене, без ознака <em>, али са цртицом при додавању падешких наставака. То изгледа овако:

ОЕБС-ом, УДАП-ом.

О употреби великих и малих слова у развијеном облику скраћеница видети у тачки 1.6.

1.4.1. Преводи најчешћих израза и скраћеница који се користе на ГНУ-овој веб страници.

енглески превод на српски
Unix Уникс
GNU (GNU's Not Unix!) ГНУ (ГНУ није Уникс!)
ГНУ-а
ГНУ-у
ГНУ
ГНУ
ГНУ-ом
ГНУ-у (слично и за остале скраћенице: мењају се по падежима)
GNU/Linux ГНУ са Линуксом
ГНУ-а са Линуксом
ГНУ-у са Линуксом
ГНУ са Линуксом
ГНУ са Линуксом
ГНУ-ом са Линуксом
ГНУ-у са Линуксом
The GNU Project Пројекат ГНУ („П“ је увек велико)
The GNU System систем ГНУ
Caldera Калдера
copyleft копилефт
Debian Дебијан
Linux[, kernel] Линукс[, језгро]
Mac[intosh] Мек[интош]
Mandrake Мандрак
Microsoft Микрософт
Red Hat Ред Хет
Savannah Савана
Slackware Слеквер
Windows Виндовс
енглески превод на српски
ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ТСПФ (Трговински споразум против фалсификовања)
BSD (Berkley System Distribution) БСД (Берклијева системска дистрибуција)
CVS (Concurrent Versions System) СУВ (Систем упоредних верзија)
DRM (Digital Rights Management) УДП (Управљање дигиталним правима)
DRM (Digital Rights Mismanagement) УДП (Уништавање дигиталних права)
DRM (Digital Restrictions Management) УДП (Управљање дигиталним препрекама)
DMCA (Digital Millenium Copyright Act) УДАП (Уредба о дигиталним ауторским правима)
EUCD (European Copyright Directive) ЕДАП (Европска директива о ауторским правима)
[GNU] FDL (Free Documentation License) [ГНУ-ова] СЛД (слободна лиценца документације)
FSF (Free Software Foundation) ЗСС (Задужбина за слободни софтвер)
GCC (GNU Compiler Collection) ГСП (ГНУ-ов скуп преводилаца)
GNOME (GNU Network Object Model Environment) Гном (изузетак — Данило Шеган)
GNU Affero GPL (General Public License) ОЈЛ (Општа јавна лиценца) ГНУ-овог Афероа
GNU Chess ГНУ-ов шах
GNU Emacs ГНУ-ов Емакс
GNUCash ГНУКеш
GNUnited Nations (GNUN) ГНУједињене нације (ГНУН)
GNUstep ГНУстеп
[GNU] GPL (General Public License) [ГНУ-ова] ОЈЛ (општа јавна лиценца)
HURD (HURD = Hird of Unix-Replacing Daemons,
HIRD = Hurd of Interfaces Representing Depth.)
КРДО (КРДО = Ксдо Развијених Демона [Уникс] Оличавајућих, КСДО = Крдо Сучеља Дубину Осликавајућих)
[GNU] LGPL (Lesser General Public License) [ГНУ-ова] МОЈЛ (мања општа јавна лиценца)
LPF (League for Programming Freedom) ЛСП (Лига за слободу програмирања)
NSA (National Security Agency) НАБ (Национална агенција за безбедност)
OSS (Open Source Software) СОИК (Софтвер отвореног изворног кода)
QPL (Qt Public License) КЈЛ (Кутеова јавна лиценца)
RAND (Reasonable And Non-Discriminatory) РИН (Разумно и недискриминирајуће)
[GNU] SFDL (Simple Free Documentation License) [ГНУ-ова] ПСЛД (проста слободна лиценца документације)
UFO (Uniform Fee Only) СПИЦ (Само по истој цени)
WIPO (World Intellectual Property Organization) СОИС (Светска организација за интелектуалну својину)

1.5. Поредак речи би требало да прати природна правила српског језика. Дакле, није исправно „ГНУ пројекат“, већ „Пројекат ГНУ“, уколико се мисли на организацију, или „пројекат ГНУ-а“, тј. „ГНУ-ов пројекат“, уколико се мисли на један појединачан пројекат („пакет“). Исто: уместо „Гном окружење“ требало би да стоји: „окружење Гном“. Или: уместо „ГНУ систем“ требало би да стоји: „систем ГНУ“. Такође: уместо „SMTP протокол“ и „УТФ-8 стандард“ требало би да стоји: „протокол SMTP“ и „стандард УТФ-8“. Овде се често греши под утицајем енглеског језика.

1.6 Велика и мала слова се у српском језику другачије пишу него у енглеском. Када се скраћеница пише на српском, она се пише великим словима: „САД“. Међутим, када се скраћенице пишу у „развијеном“ облику, оне се у случају држава, организација, ауторских дела, итд. пишу великим почетним словом, а остала слова су мала осим уколико постоје изузеци, као што су називи држава, лична имена, итд. Дакле, „Сједињене америчке државе“ (Америка је континент, али се ради о посесивном придеву са „-ски“ или „-чки“, који се увек пише малим словом, осим уколико је на почетку синтагме!). Или: „ЕУ — Европска унија“ (опет посесивни придев, овај пут на „-ски“, али цела синтагма мора почети великим словом). Још један пример је „ГНУ-ова ПСЛД — ГНУ-ова проста слободна лиценца документације“, али зато „ОЈЛ ГНУ-овог Афероа — Општа јавна лиценца ГНУ-овог Афероа“. Овај принцип се не односи само на скраћенице, већ и на синтагме које се у енглеском пишу великим словима (што не значи да оне не би могле да се „скрате“ у скраћенице), па је тако: „GNU/Linux User Group“ на српском „корисничка група ГНУ-а са Линуксом“ (на почетку реченице је „к“ у „корисничка“ велико).

1.7. Елементи који се преводе су:

О овоме ће се углавном бринути саме ГНУједињене нације и програм po4a, али то не значи да не треба обратити пажњу на врсту елемената који се преводе.

2. Алат и техника.

2.1. Кодни стандард који се користи при преводу на српски јесте стандард УТФ-8. Пожељно је да при превођењу користите овај распоред, како би се избегле непотребне конверзије при пријему датотека. Такође, кодни стандард би морао да се назначи у самој датотеци са преводом.

2.2. Програми за превођење. Преводи свих страница www.gnu.org-а од јуна 2008. користе нови систем звани ГНУједињене нације. Овај систем користи ГНУ-ов Геттекст за управљање преводима. То значи да је за ефикасно превођење страница www.gnu.org-а на српски потребно да поседујете програм који испуњава следеће услове:

  1. Подржава уређивање .po (Portable Object) датотека које користи ГНУ-ов Геттекст.
  2. Подржава уношење ћириличног текста у стандарду УТФ-8.

Један такав програм је ГНУ-ов Емакс са његовим режимом po-mode. Наравно, нико вам не брани да користите и vi са подршком за ћирилицу, gedit, kwrite или чак „joe -asis“, али је превођење по мом досадашњем искуству најудобније у ГНУ-овом Емаксу, а истовремено се у њему остварује и највећа контрола над преведеним садржајем.

Ако користите ГНУ-ов Емакс, добро би било да погледате тачку 2.3.3.

2.3. Неке особености ГНУН-ових .po датотека.

2.3.1. Почетак датотека. Све .po датотеке стандардно настају копирањем .pot датотека, које почињу овако:

# SOME DESCRIPTIVE TITLE
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-06 16:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: ENCODING"

У случају датотека превода www.gnu.org-а на српски језик, датотеке добијају наставак .sr.po, на пример: home.pot постаје home.sr.po, а почетак сваке датотеке ће бити сличан (не и идентичан!) овоме (текст у почетном коментару се у ГНУ-овом Емаксу мења притиском на тастер #, тј. SHIFT+3):

# Serbian translation of http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
# Petar Petrovich <pperica@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: free-sw.html\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-06 16:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-09 15:23+0200\n"
"Last-Translator: Petar Petrovich <pperica@gmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <www-sr-dev@lists.gnu.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

Уколико измените неки превод, потребно је да измените и поље Last-Translator:. Први аутор (FIRST AUTHOR) се никада не мења, осим у случају превођења до тада непреведене датотеке. Уместо тога, потребно је у случају измена од стране другог аутора додати његово име, презиме и годину слања, после имена првог аутора. Обратите пажњу и на уклањање ознаке „#, fuzzy“, што се у ГНУ-овом Емаксу постиже притиском на тастер TAB.

2.3.2. Адреса вебмастера се мора свуда у преводу мењати (формално: „преводити“) из webmasters@gnu.org у web-translators@gnu.org. Ово је битно да би се растеретила адреса вебмастера и каналисале поруке у вези са преводима на праву адресу.

2.3.3. Ситнице у вези са коришћењем ГНУ-овог Емакса.

2.3.4 Примедбе и заслуге преводилаца се додају преко посебних msgstr-ова. Када се у текст додају примедбе преводиоца, потребно је прво на месту које се жели коментарисати додати ознаке за примедбу, на пример:

# type: Content of: <table><tr><td><p>
#: ../../po/home.proto:38
msgid ""
"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
"Unix&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no vowel "
"sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
msgstr ""
"Назив „ГНУ“ је рекурзивна скраћеница за „ГНУ није Уникс“.<sup><a href="
"\"#TransNote1\">[1]</a></sup>"

Следећи корак је додавање саме примедбе у msgstr који одговара msgid*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*:

# type: Content of: <div>
#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
#: ../../po/home.proto:279
msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
msgstr ""
"<b>Примедбе преводиоца:</b>\n"
"<ol>\n"
"<li id=\"TransNote1\">Напомена о изговору скраћенице „ГНУ“ је изостављена "
"због природног фонетског записа у српском језику. [СР]</li>\n"
"<li id=\"TransNote2\">У енглеском је придев <em>free</em> двосмислен — може "
"да означава „слободно“, али и „бесплатно“. [СР]</li>\n"
"</ol>"

Као што се може приметити, у том једном msgstr-у треба да буду смештене све примедбе из целог документа. Ако је један документ преводило више људи, текст „Примедбе преводиоца“ треба изменити у „Примедбе преводилаца“. Такође, приметите да је згодно после сваке примедбе ставити иницијале преводиоца, како би се знало ко је начинио ту примедбу.

Заслуге преводилаца се додају у сличан msgstr, који овај пут одговара msgid*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*:

# type: Content of: <div><div>
#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
#: ../../po/home.proto:304
msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
msgstr ""
"<b>Превод:</b>\n"
"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/index.php\">Страхиња Радић</"
"a>,\n"
"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/posta.php\"><em>vilinkamen</"
"em>\n"
"на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008."

Обратите пажњу да у случају да је на неком документу радило више људи не бришете њихове заслуге, већ додате своје име и презиме и годину измене после њихових, слично као на почетку саме .po датотеке.

Битно! Као што можете видети у овим примерима, у коментарима ових уноса пише да уколико вам они нису потребни, ипак упишете у msgstr размак, како се у преведеном документу не би појављивао текст као што је *GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS* или *GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*.

2.4. „Невидљиви“ код Хатеемела никако не сме да буде измењен. На пример:

msgid ""
"We don't use the term <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#OpenSource\">"
"<q>Open Source</q></a> to refer to Free Software."
msgstr ""
"Ми не користимо израз <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.sr.html#OpenSource\">"
"„отворени изворни код“</a> да означимо слободни софтвер."

Овде се не преводи ознака сидра OpenSource, јер се ради о „невидљивом“ коду Хатеемела (истовремено, та синтагма у „обичном“ тексту, овде између ознака <q> и </q> се преводи). Такође, видимо и пар изузетака од тог правила. У енглеском правопису је прихватљиво да се наводници записују овако: qwerty, што је постигнуто са <q>qwerty</q>, уз намерно постављен серифни фонт да би се уочио облик наводника (који се можда и уопште не виде у вашем читачу веба; ако је то случај са вашим читачем веба, он онда није прављен уз поштовање стандарда за Хатеемел). У српском такви наводници нису прихватљиви, па се уместо њих користе они наведени у тачки 1.2.1. Слично се поступа и ако су наводници исказани преко ентитета, па &ldquo;text&rdquo; у српском преводу постаје „текст“. Други изузетак у овом примеру је да се назив датотеке мора прилагодити према посебном правилу које је описано у следећој тачки 2.5.

Такође, документи се пишу у Иксхатеемелу (енг. XHTML), па би требало поштовати правила тог језика, дакле свим ознакама које немају „парњаке“ за затварање би требало додавати косе црте. Нпр. уместо <img> треба писати <img />.

2.4.1. Ауторска права су још један детаљ који захтева пажњу преводилаца. Први елемент који треба узети у обзир је блок текста који почиње са Copyright:

# type: Content of: <div><p>
#: ../../philosophy/po/gif.proto:275
msgid ""
"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software "
"Foundation, Inc.,"
msgstr ""
"<b>Ауторска права:</b><br />Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, "
"2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"

Треба обратити пажњу да ако копирате превод из неке друге .po датотеке, измените године према msgid-у датотеке у коју сте копирали тај превод. Године морају бити идентичне у msgstr-у! Такође, реч Copyright и ентитет &copy; морају остати у преводу у неизмењеном облику да би ауторска права могла да се примене. Зато се пре блока о ауторским правима у превод додаје текст „Ауторска права“, као у приложеном примеру. Ово се у ГНУ-овом Емаксу најбоље постиже комбинацијом CTRL+j и додавањем текста <b>Ауторска права:</b><br /> на почетак msgstr-а.

Даље, адреса ЗСС-а се оставља неизмењена (у ГНУ-овом Емаксу, CTRL+j):

# type: Content of: <div><address>
#: ../../philosophy/po/gif.proto:277
msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"

А текст који објашњава ауторска права се преводи:

# type: Content of: <div><p>
#: ../../po/home.proto:297
msgid ""
"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
"copyright notice, are preserved."
msgstr ""
"Дозвољено је дословно умножавање и расподела овог целог чланка широм света, "
"без надокнаде, на било којем медијуму, уз услов да је очувано ово обавештење "
"и обавештење о ауторским правима."

2.5. Именовање датотека се ради по следећем принципу: уколико се датотека зове foo.html, преведена датотека треба да носи име foo.sr.po, а из ње ће се аутоматски направити датотека foo.sr.html. Сходно томе, све везе (енглески: links) у преведеној датотеци би требало да се измене, како би упућивале на преведене датотеке. Тако, на пример, philosophy.html постаје philosophy.sr.html, а home.html постаје home.sr.html. Овоме треба посветити посебну пажњу приликом уређивања садржаја који се преводи. На пример, могуће је срести овакав случај:

msgid ""
"See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free Software definition</a>."
msgstr ""

Што би постало:

msgid ""
"See the <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free Software definition</a>."
msgstr ""
"Погледајте <a href=\"/philosophy/free-sw.sr.html\">дефиницију слободног софтвера</a>."

Посебан случај је да веза не укључује назив датотеке странице, на пример: href="/", па се онда он мора додати (у овом случају, било би: href="/home.sr.html"). Треба обратити нарочиту пажњу на овакве случајеве, мада они не представљају толики проблем уколико се понекад превиде.


Литература

  1. http://gnu.org/software/trans-coord/manual/gnun — Приручник за координаторе превода (корисне информације о ГНУН-у, чак и за преводиоце; документ је на енглеском језику).
  2. http://www.jezik.org/srpski2004/uputstva/nase_pismo/emacs.html — Упутство „Нашег писма“ за подешавање ГНУ-овог Емакса за рад са српском ћирилицом.
  3. http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr99164/uput/kakoda-emaks-cyr.html — „КАКОДА подесим и користим ГНУ-ов Емакс уз употребу српске ћирилице?“, упутство за подешавање ГНУ-овог Емакса за рад са српском ћирилицом које лично одржавам.

Ауторска права:
Copyright © 2003., 2004., 2008. Страхиња Радић.

Дозвољено је дословно умножавање овог упутства широм света, на било којем медијуму, под условом да је задржано ово обавештење.

Страхиња Радић, vilinkamen на серверу mail.ru, је координатор пројекта превода ГНУ-овог веба на српски.