Испис „фонтовима“ Slavyan и Glagol

Фонт:
Slavyan   Glagol
Текст:

Ауторска права © 2003. Страхиња Радић
<mr99164 @ alas matf bg ac yu>.
За текстове које обрађује овај спис у потпуности одговарају њихови аутори.

Примери:

Da! viteza sustopice tragicxeskiij ko%.%nac` prati!
Tvoiioj glavi bij sudye%.%no za ve<nac` se svoj prodati...!!!

Asxtezxe Slave%.%no-serbski pisati ne budem,
po koego nare<cxiij%.%a pravilu pisati budem?

Неки симболи:

%A = латинично A,
...
%Z = латинично Z,
%a = латинично a,
...
%z = латинично z,
%0 = арапски број 0,
...
%9 = арапски број 9,
(c) = ©,
(r) = ®,
++ = знак за хиљаде,
^. = ·,
^~ = титло,
,, = „,
`` = “,
<< = «,
>> = »,
%.% = прекид лигатуре,
      нпр. i%.%j = ий,
      а не ы

Напомена: ако је изабрана глагољица (фонт Glagol) и захтева се знак који не постоји у том фонту, биће употребљен знак из ћирилског фонта (фонт Slavyan).