#!/usr/local/bin/php (Посете) — Домаћа страница Страхиње Радића
 
Не спеши языком, а торопись делом.
— Русская народная пословица
последња измена
ове странице:
[25.09.2008. 21:55:49]
  епошта/email | програми | текстови | питања и одговори | вебник | посете | везе
  биографија/biography | општа јавна лиценца | горскій віенацъ | mew | толкин | гепеге  
 

Посете

Посете по датотекама

датотека посета (од постављања Великог Брата)
Највише посета
0 / 100%
Најмање посета
0 / 0.00 %

Последњих неколико посета (највише 30)

Можете видети и списак ознака (скоро) свих земаља које се користе у именима домена на Интернету (UTF-8 TXT), преузет са сајта http://www.bcpl.net/~jspath/isocodes.html.

     Црвенкастом бојом су истакнуте посете са сајтова влада појединих држава, а зеленкастом „посете“ Интернет робота (за „плаветну“ још нисам смислио намену ;-) ). Иначе, човек се стварно запита шта људи из влада држава, од којих су неке веома удаљене од наше земље, и са нама немају скоро никакве везе, раде на личним презентацијама Срба? Било како било, Велики Брат их све посматра и бележи. Последња таква посета је забележена овде.

Р.бр. посета
0 . /posete.php 17.07.2014. 21:40:37 alas.matf.bg.ac.rs/192.161.55.17\
   9 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
1 . /posete.php 17.07.2014. 21:35:07 alas.matf.bg.ac.rs/5.135.114.19 \
   [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,\
    like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
2 . /posete.php 17.07.2014. 21:31:49 alas.matf.bg.ac.rs/62.4.23.54 [M\
   ozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, l\
   ike Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
3 . /posete.php 17.07.2014. 21:31:49 alas.matf.bg.ac.rs/62.4.23.54 [M\
   ozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, l\
   ike Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
4 . /posete.php 17.07.2014. 21:21:59 alas.matf.bg.ac.rs/198.100.157.2\
   54 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHT\
   ML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
5 . /posete.php 17.07.2014. 21:12:54 alas.matf.bg.ac.rs/198.167.136.1\
   29 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHT\
   ML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
6 . /posete.php 17.07.2014. 20:32:08 alas.matf.bg.ac.rs/198.100.157.2\
   54 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHT\
   ML, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
7 . /posta.php 17.07.2014. 19:36:05 alas.matf.bg.ac.rs/195.60.27.204 \
   [Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64\
   ; Trident/5.0)]
( ? )
8 . /index.php 17.07.2014. 19:36:04 alas.matf.bg.ac.rs/195.60.27.204 \
   [Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64\
   ; Trident/5.0)]
( ? )
9 . /posete.php 17.07.2014. 19:26:46 alas.matf.bg.ac.rs/191.241.54.19\
   3 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
10 . /posete.php 17.07.2014. 19:15:10 alas.matf.bg.ac.rs/117.170.13.12\
   7 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
11 . /posete.php 17.07.2014. 19:07:52 alas.matf.bg.ac.rs/114.112.91.11\
   5 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
12 . /posete.php 17.07.2014. 19:04:36 alas.matf.bg.ac.rs/114.112.91.11\
   5 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
13 . /posete.php 17.07.2014. 18:30:24 www.alas.matf.bg.ac.rs/182.118.2\
   0.214 [Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trid\
   ent/5.0); 360Spider]
( ? )
14 . /posete.php 17.07.2014. 18:21:13 alas.matf.bg.ac.rs/199.217.118.7\
   0 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
15 . /posete.php 17.07.2014. 18:18:47 alas.matf.bg.ac.rs/5.135.43.153 \
   [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,\
    like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
16 . /posete.php 17.07.2014. 17:55:18 alas.matf.bg.ac.rs/157.55.39.16 \
   [Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi\
   ngbot.htm)]
( ? [робот! бах!] )
17 . /posete.php 17.07.2014. 17:31:58 alas.matf.bg.ac.rs/77.13.225.105\
    [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML\
   , like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
18 . /posete.php 17.07.2014. 17:03:37 alas.matf.bg.ac.rs/46.246.90.144\
    [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML\
   , like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
19 . /posete.php 17.07.2014. 17:03:37 alas.matf.bg.ac.rs/46.246.90.144\
    [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML\
   , like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
20 . /posete.php 17.07.2014. 16:48:40 alas.matf.bg.ac.rs/188.68.248.10\
   4 [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTM\
   L, like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )
21 . /posta.php 17.07.2014. 16:37:52 alas.matf.bg.ac.rs/66.225.228.6 [\
   Mozilla/5.0 (compatible; SoftListBot/2.2; +http://www.softlist\
   .us/)]
( ? [робот! бах!] )
22 . /index.php 17.07.2014. 16:37:48 alas.matf.bg.ac.rs/66.225.228.6 [\
   Mozilla/5.0 (compatible; SoftListBot/2.2; +http://www.softlist\
   .us/)]
( ? [робот! бах!] )
23 . /posete.php 17.07.2014. 16:02:04 alas.matf.bg.ac.rs/198.27.120.57\
    [Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML\
   , like Gecko) Chrome/13.0.782.112 Safari/535.1]
( ? )

Последња посета владе
09.09.2008. 11:18:37 mailbl.uino.gov.ba/80.87.245.44 [Mozilla/4.0\
    (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Inf\
   oPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)]
( ? [*влада!* Велики Брат вас посматра...] )


 
velikibrat.php: 23.11.2014. 06:08:59 alas.matf.bg.ac.rs/54.90.225.35 [CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)]
посета (!вб:0000001065 + вб:0000000000 = уп:0000001065);
Спис странице се извршавао приближно 0,03 секунда.