ISKRA PENEVA

Ovako izgleda moja knjiga

Beleška o pesniku

Iskra Peneva je rođena 25.06.1980. godine u Beogradu, gde i živi. Student je Matematičkog fakulteta u Beogradu. Objavljuje svoje poetične misli u listovima i časopisima širom Srbije i Makedonije. Dobitnica je više nagrada na mnogobrojnim poetskim takmičenjima i festivalima.
"Kutija sa devet strana" je njena prva knjiga poezije.