ISKRA PENEVA

Reč recenzenta

  Pesnički rukopis "Kutija sa devet strana" Iskre Peneve je brižljivo komponovana zbirka, sastavljena iz pet ciklusa: "Vreme i čovek", "Kutija sa devet strana", " Zrna", "Lepota umetnosti" i "Sledeći dan". Prilično širok je prostor u kome se autor kreće, od promišljanja čoveka i vremena, ovovremene drame bić:a i postojanja, pa do evokacija na Ohridsko jezero, na pevanje o letu, cveću, kiši, mesecu, zvezdama, snu o poljupcu:snu o vodi, njenim dubinama i tajnama, koje su istovremeno tajne života i sveta, zagonetna priča o čoveku.

 Peneva peva o oporom životu, smrti i bolesti, ali i o čarima i lepotama sveta, o ptici postaloj od sunca, a ptica je čest motiv u njenom pevanju. Ona je simbol slobode i čežnje čovekove, nesputane želje da obgrli svet. Peva bajkovito o belim biserima i malim dečcjim tajnama i tajanstvenim putevima duge, koje prati radoznala ljudska misao. Pesnik postavlja i odgoneta zagonetke, istovremeno. Tu su i autopoetički stihovi o pisanju pesme i smislu stvaranja uopšte.

 Reč je o jednom lepom pesničkom rukopisu.

    Recenzent: Dr. Mićo Cvijetić