Domaći zadaci

Prvi zadatak : spline interpolacija1