PORODICA

 

 

 

Prapo~etak

 

Po~etak

 

Biografija

 

 

 

 

Imam divnu suprugu koja se zove Biljana i dvoje djece, Marka i Milicu. Marko je ro|en 17.01.1997. godine a Milica 07.08.1999. i oboje su veoma nesta{ni.

@ivimo zajedno sa mojim roditeljima u Fo`i Srbinju

 

Evo nekoliko na{ih fotografija:

 

 

 

 

Marko

M&M

Milica

 

 

 

Mile

Slavojka i djeca

 

 

 

 

Milica

Marko i Sofija

Bilja i djeca

Milica

 

 

Vrh Prapo~etak Po~etak