BIOGRAFIJA

 

 

 

Prapo~etak

 

Po~etak

 

Porodica

 

 

 

 

 

Ro|en sam u Fo~i 22.03.1971. gdje poha|ah osnovnu i tri razreda srednje {kole. ^etvrti razred zavr{avam u Sarajevu gdje posle JNA upisujem studije na PMF i sti`em do druge godine kada po~inje rat. Studije nastavljam (ustvari kre}em ispo~etka) u Beogradu 1996.

 

Iste godine sam o`enio Biljanu koja je ve} slede}e godine rodila sina Marka a 1999. godine i k}erku Milicu.

 

Svi zajedno `ivimo u Srbinju od 1996. godine.

 

 

 

Vrh        Prapo~etak      Po~etak