Dobar dan!!

Drugarska se pesma ori,
pesma koja slavi rad,

srce glasno nek nam zbori
da nam zivi,zivi rad!!