DomaŠi zadatak broj 1.
Mathlab funkcija koja vrsi interpolaciju kubnim periodicnim splajnom

Test primer:

A vektor 0 do 2pi
B vektor cos(A)

X vektor od 0 do 6.2 sa pomakom 0.1


grafik izvorne funkcije

grafik splajn funkcije


Kod Mathlab funkcije koja vrsi interpolaciju kubnim periodicnim splajnom