Jelena Grba
mr10240@alas.matf.br.ac.rs
Smer: Računarstvo i informatika
br. indexa: 240/2010


Lična strana
  Spisak predmeta na prvoj godini matematičkog fakulteta:
  • Prvi semestar:
  • Analiza 1A
  • Engleski jezik 1
  • Linearna algebra A
  • Programiranje 1
  • Uvod u matematičku logiku

  • Drugi semestar:
  • Analiza 1B
  • Geometrija 1
  • Engleski jezik 2
  • Linearna algebra B
  • Programiranje 2

Raspored časova grupe 102ASpisak svih kolega iz grupe 102A

Predhodni kolega

Sledeći kolega