Nikola Cimbaljević


Ja sad nemam pojma šta da lupam. Ja sam Nikola Cimbaljević, svi me zovu Cimba ili su me bar tako zvali ceo zivot.

Veoma sam "zabavan"!

(cimer kaže da sam lud)

Tekstovi

Poji Mile volove na reci... na prostom engleskomSrpski:
Poji Mile volove na reci,
Na dešnjaku medenica zveči!
Napoj Mile i dobro narani,
Sutra ćemo orati po strani,
Gde prolaze mladi partizani...

Engleski(slobodan prevod):
Mile is giving water to his oxes on a river,
On the right ox there is a ringing jingle bell!
Give them water Mile and feed them enough,
Tomorrow we will plow on the side,
Where young partisans will pass...

Opis pesme(na slobodnom engleskom):
This song is how a farmer named Mile to go to water their animals on the river, since, jelte, mentioned animals thirsty. However, just at that moment, the right animal begins to ring jingle bell. This is because, said song, which they will be to handle the farm, jelte, tomorrow, a little more on the side, it is a little obliquely, just where is expected to appear young partisans ... Odkud partisans, why jingle bell, why obliquely, odkud I know ...

Opis pesme(šta ustvari hoću da kažem):
U ovoj pesmi se radi kako jedan farmer, po imenu Mile odlazi da da vodu svojim životinjama na reci, pošto su, jelte, pomenute životinje žedne. Međutim, baš u tom trenutku, na desnoj životinji počinje da zvoni jingle bell. To je zbog toga, kaže pesma, što će oni da obrađuju farmu, jelte, sutra, malo više sa strane, to jest malo ukoso, upravo tamo gde se očekuje da će se pojaviti mladi partizani... Odkud partizani, zašto jingle bell, zbog čega ukoso, odkud ja znam...

14 informatičkih tipova žena 1. Internet žena
  Morate platiti da biste dobili pristup.

 2. Server žena
  Uvek je zaposlena i preopterećena kada vam treba.

 3. Windows žena
  Znate da ima puno mana, ali ne možete da živite bez nje.

 4. PowerPoint žena
  Idealna da je prezentujete ljudima na kakvom slavlju.

 5. Excel žena
  Priča se da može štošta, ali vi je i dalje koristite samo za one četiri osnovne radnje.

 6. Word žena
  Nema šta, svakim danom vas sve više iznenađuje, pa ipak, ne postoji niko na svetu ko je zaista razume.

 7. MS-DOS žena
  Svi su je imali i niko je više ne želi.

 8. Back-up žena
  Mislite da ima sve, no kad vam nešto zatreba, shvatite da joj ipak nešto fali.

 9. Scandisk žena
  Svi mi znamo da ona može napraviti mnogo toga dobrog i da samo želi pomoći, ali u načelu niko ne zna šta to ona zaista može.

 10. Screen saver žena
  Nema nekih bitnih funkcija, no volite je gledati.

 11. Hard disk žena
  Seća se svega, u svako doba dana.

 12. E-mail žena
  Od deset stvari o kojima vam priča, 9 su apsolutne gluposti.

 13. Virus žena
  Kada to najmanje očekujete, instalira se u vaš stan i dočepa vaših stvari. Ako je pokušate deinstalirati, možete se oprostiti od nekih stvari. Čak i ako ništa ne preduzmete, ubrzo sve gubite.

 14. SAP žena
  Nakon dugogodišnjeg rada, slušanja saveta vaših prijatelja i skorog proglašenja bankrota, konačno ste je prilagodili vašim potrebama. U međuvremenu se na tržištu pojavila puno jednostavnija varijanta.
Nazad