slika - Milan Panic

Milan Panić

143/2010

Modul - računarstvo i informatika

Lična strana

e-mail
panicmilan91@hotmail.com


Predmeti:

I godinaII godinaIII godinaIV godina
Prvi semestarTreći semestarPeti semestarSedmi semestar
 • Analiza 2a
 • Uvod u organizaciju računara
 • Geometrija 2
 • Algebra 1
 • Izborni blok MR1
 • Dizajn programskih jezika
 • Diferencijalne jednacine
 • Verovatnoća i statistika A
 • Konstrukcija i analiza algoritama
 • Leksička analiza i njene primene
 • Izborni blok MR2
 • Uvod u relacione baze podataka
 • Matematička logika u računarstvu
 • Uvod u operativne sisteme i računarske mreže
 • Metodika nastave matematike i računarstva
 • Arhitektura računara
 • Izborni blok MR5
Drugi semestarČetvrti semestarŠesti semestarOsmi semestar
 • Analiza 2b
 • Objektno orijentisano programiranje
 • Geometrija 3
 • Uvod u numeričku matematiku
 • Algebra 2
 • Verovatnoća i statistika b
 • Numeričke metode
 • Kompilacija programskih jezika
 • Programske paradigme
 • Izborni blok MR3
 • Izborni blok MR4
 • Programiranje baza podataka
 • Istorija i filozofija matematike
 • Teorija operativnih sistema
 • Teorija algoritama
 • Izborni blok MR6
 • Izborni blok MR7

Prethodni kolega        Sve kolege         Sledeći kolega