Raspored casova


Raspored casova
vreme ponedeljak utorak sreda cetvrtak petak
8-9
9-10
analiza1(vez)843 uvod u m.l.(vez)706     programiranje1(vez)BIM
10-11
11-12
analiza1(pred)821 lin.algebra(pred)706 analiza1(pred)706 an1(prak)
eng.jez706
lin.algebra(vez)BIM
12-13
13-14
  lin.alg706
 
programiranje(pred)821 eng.jez706
an1(vez)704
programiranje1(prak)BIM
14-15
15-16
     
lin.alg(vez)
an1(vez)704
 
 
16-17
17-18
    uvod u m.l.(pred)821