Programiranje 1

Informacije o predavanjima, vežbama i praktikumu

Grupa 1O3BPredavanja: Četvrtkom od 13:00 do 15:00, kabinet 718.
Profesor: Dr. Filip Marić

Vežbe: Petkom od 12:00 do 14:00, BIM sala.
Saradnik: Ana Spasić

Praktikum: Sredom od 11:00 od 13:00, RLab.
Saradnik: Ana Spasić
Početna