Miloš Zlatković
Matematički fakultet
Računarstvo i informatika

Raspored časova

PONEDELJAK
VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
8-10 Programiranje 1 (vežbe) Mirjana Jovičić RLAB
10-12 Analiza 1 (vežbe) Jovan Vukmirović DLAB
12-14 Linearna algebra 1A (vežbe) Sonja Telebaković 843
UTORAK
VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
8-10 Analiza 1 Miroljub Jevtić 821
10-12 Programiranje 1 (praktikum) Nina Radojičić 718
13-16 Linearna algebra 1A (vežbe) Sonja Telebaković 706
SREDA
VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
8-10 Analiza 1 Miroljub Jevtić 706
10-12 Programiranje 1 Duško Vitas 830
ČETVRTAK
VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
10-12 Analiza 1 (vežbe) Jovan Vukmirović 840
10-11 Linearna algebra 1A (vežbe) Sonja Telebaković 718
11-13 Engleski 1 Nastavnik ENG1 706
PETAK
VREME PREDMET PREDAVAČ KABINET
9-10 Analiza 1 (praktikum) Saradnik ANA3 840
10-12 Uvod u matematičku logiku Milan Božić 821
14-16 Uvod u matematičku logiku (vežbe) Slavko Moconja 704


uvodna strana