Moja slika

Mirjana Ćirović

broj indeksa:042/2010

Računarstvo i informatika

e-mail
Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolegaPovratak na vrh


Povratak na vrhRaspored časova za prvi semestar
1 2 3 4 5 6 7 8
08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Ponedeljak Programiranje 1 (vežbe) Analiza 1A (vežbe) Linearna algebra A (vežbe)
Utorak Analiza 1A Programiranje 1 (praktikum) Linearna algebra A
Sreda Analiza 1A Programiranje 1
Četvrtak Analiza 1A (vezbe) Linearna algebra A (vezbe) Engleski 1
Petak Analiza 1A (praktikum) Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku (vežbe)


Povratak na vrh