Raspored časova
1o3a
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15-9.00 Ana Spasić
Programiranje 1
Praktikum
718
Marko Radovanović
Linearna Algebra A
Vežbe
840
Saradnik1
Analiza 1
Praktikum
704
Nebojša Ikodinović
Uvod u matematičku logiku
Predavanje
830
Zlatko Lazović
Analiza 1A
Vežbe
RLAB
9.15-10.00 Zlatko Lazović
Analiza 1A
Vežbe
RLAB
10.15-11.00 Siniša Vrecica
Analiza 1A
Predavanje
706
Zoran Petrović
Linearna Algebra A
Predavanje
821
Siniša Vrecica
Analiza 1A
Predavanje
706
Angelina Ilić-Stepić
Uvod u matematičku logiku
Vežbe
704
11.15-12.00
12.15-13.00 Nastavnik ENG1
Engleski jezik 1
821
Marko Radovanović
Linearna Algebra A
Vežbe
840
13.15-14.00 Biljana Stojanović
Programiranje 1
Vežbe
BIM
Filip Marić
Programiranje 1
Predavanje
718
14.15-15.00
Naslovna strana