Stefan Bačević

    20/2010 

Lična strana

E-mail


Predmeti u prvom semestru:

  1. Programiranje 1
  2. Analiza 1A
  3. Linearna algebra A
  4. Uvod u matematičku logiku
  5. Engleski jezik 1