<<Povratak na početnu stranu


Predavanja iz Programiranja 1 grupama 1O3A i 1O3B drži Dr Filip Marić četvrtkom od 13h do 15h u kabinetu broj 718.
Grupi 1O3A vežbe drži asistent Biljana Stojanović utorkom od 13h do 15h u RLAB-u.
Praktikum grupi 1O3A drži asistent Ana Spasić ponedeljkom od 8h do 10h u kabinetu 718.


Domaći zadaci


grb fakulteta