Svetlana Đenić

Broj indeksa: 252/2009

Student sam Matematičkog fakulteta u Beogradu, smer računarstvo i informatika. Rođena sam i živim u Čačku. Završila sam prirodno-matematički smer Gimnazije u Čačku. Trenutno zbog studija živim u studentskom domu Patris u Beogradu.