Dobrodošli!!!!!:-):-)

Svetlana Đenić


Matematički fakultet u Beogradu
mr09252@matf.bg.ac.rs
Ovo je moja prva strana. Tu možete naći više informacija o meni i mojim kursevima
Sadržaj:
 • Predmeti u prvom semestru:
  • Analiza 1
  • Linearna algebra
  • Programiranje 1
  • Uvod u matematičku logiku
  • Engleski 1
 • O meni