Katarina Popović


Broj indeksa: 179/09

Smer: računarstvo i informatika

Lična strana


mail


Predmeti na prvoj godini fakulteta:

  1. Analiza 1 A
  2. Linearna algebra A
  3. Uvod u matematičku logiku
  4. Programiranje 1
  5. Engleski jezik

Prethodni kolega Spisak studenata Sledeći kolega