Raspored časova

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

8:15-9:00

Biljana Stojanović
Programiranje 1
sala dlab

Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičku logiku
sala 706

Biljana Stojanović
Programiranje 1
sala dlab

Biljana vujošević
Analiza 1A
sala 844

9:15-10:00

Filip Marić
Programiranje 1
sala 718

Biljana Stojanović
Programiranje 1
sala dlab

Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičku logiku
sala 706

Biljana Stojanović
Programiranje 1
sala dlab

Biljana Vujošević
Analiza 1A
sala 844

10:15-11:00

Filip Marić
Programiranje 1
sala 718

Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830

Angelina Ilić-Stepić
Uvod u matematičku logiku
sala dlab

Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830

11:15-12:00

Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830

Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830

Angelina Ilić-Stepić
Uvod u matematičku logiku
sala dlab

Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830

Jelena Skorić
Linearna algebra A
sala 840

12:15-13:00

Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830

Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830

Irena Pavlović
Engleski jezik 1
sala 706

Biljana Vujošević
Analiza 1A
sala 704

Jelena Skorić
Linearna algebra A
sala 840

13:15-14:00

Biljana Vujošević
Analiza 1A
sala 830

Irena Pavlović
Engleski jezik 1
sala 706

Biljana Vujošević
Analiza 1A
sala 704

Jelena Skorić
Linearna algebra A
sala 840Početna strana