Raspored èasova
vreme Ponedeljak Utorak Sreda Èetvrtak Petak
8:15-9.00 Angelina Stepić-Ilić
Uvod u matematičku
logiku
sala 840
Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičku
logiku

sala 706
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
sala 706
Jelena Škorić
Linearna algebra A
sala 704
9:15-10:00 Filip Marić
Programiranje 1
sala 718
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830
Miodrag Kapetanović
Uvod u matematičkuku
logiku

sala 706
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
sala 706
Jelena Skorić
Linearna algebra A
sala 704
10:15-11:00 Filip Marić
Programiranje 1
sala 718
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
sala 704
Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830
Jelena Skorić
Linearna algebra A
sala 704
11:15-12:00 Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830
Aleksandra Perišić
Analiza 1A
sala 704
Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830
12:15-13:00 Darko Milinković
Analiza 1A
sala 830
Aleksandar Lipkovski
Linearna algebra A
sala 830
Irena Pavlović
Engleski jezik 1
sala 706
Mirko Spasić
Programiranje 1
rlab
Mirko Spasić
Programiranje 1
rlab
13:15-14:00 Aleksandra Perišić
Analiza 1A
sala 704
Irena Pavlović
Engleski jezik 1
sala 706
Mirko Spasić
Programiranje 1
rlab
Mirko Spasić
Programiranje 1
rlab


predavanja  vezbe  praktikumi

Naslovna strana