Vladimir Kuzmanović

Saradnik u nastavi

Katedra za računarstvo i informatiku

Matematički fakultet

Kontakt: vladimir_kuzmanovic(at)matf.bg.ac.rs