Raspored časova
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15-9.00 Analiza 1 Uvod u matematičku logiku Programiranje 1
9.15-10.00 Analiza 1 Uvod u matematičku logiku Programiranje 1
10.15-11.00 Analiza 1 Uvod u matematičku logiku Analiza 1 Analiza 1
11.15-12.00 Analiza 1 Uvod u matematičku logiku Linearna algebra Analiza 1 Linearna algebra
12.15-13.00 Programiranje 1 Analiza 1 Linearna algebra Engleski jezik 1 Linearna algebra
13.15-14.00 Programiranje 1 Analiza 1 Linearna algebra Engleski jezik 1 Linearna algebra
14.15-15.00 Programiranje 1
15.15-16.00 Programiranje 1


predavanja vežbe praktične vežbe


prethodna