професор: Др Душко Витас
асистенти: Милан Банковић (вежбе) и Ђорђе Стакић (практикуми)