Jelena.....*,*

Mislim da je veoma glupo napisati ovo je moja li&#;269na stana ali ovo jeste moja li&#;269na strana