<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Đurđevac Ana

smer: računarstvo i informatika
index: 08/087
e-maillična stranaprofesor Dr Gordana Pavlović-Lažetić
asistent Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.