<<< Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Misojčić Milica

smer: računarstvo i informatika
index: 08/086
e-mail



seminarski rad
lična strana



profesor: dr Gordana Pavlović-Lažetić
asistent: Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.