Da odete na link profesora Duška Vitasa, za katedru računarstvo i informatika, kliknite na sliku:

A da odete na link asistenta Milana Bankovića koji drži vežbe, klik na sliku:

Praktikum drži asistent-saradnik Marija Milanović, a njen link je (znate postupak):


nazad