Darko Luković
109/07
profesor: dr Duško M. Vitas
asistent za vežbe: Jelena Tomašević
asistent za praktikum: Miloš Šešum
smer: računarstvo i informatika
br. indeksa: 109/07
e-mailPredmeti:

Lična prezentacija
prethodni kolega spisak svih kolega sledeći kolega


Darko Luković
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
vrh strane