Ime: Miloš Stojilković
Smer: Računarstvo i informatika
Broj indeksa: 74/07