Branka Stančić

smer:računarstvo i informatika

III-i tok

br. indeksa:70/2007

Ako želite da mi pišete
  MOJI PREDMETI U PRVOM SEMESTRU SU:
 1. Analiza Ia
 2. Analitička geometrija
 3. Osnovi programiranja Ia • Lična strana              


  Prethodni kolega Sve kolege Naredni kolega

  Matematički fakultet

  Alas