LIČNA STRANA

Biografija

Rodjena u KRALJEVU, 18.07.1988. godine. Zavrsila OŠ "Dragan Djoković- Uča" u Ladjevcima, a Matematičku gimnaziju u KRALJEVU.Ovo sam ja!
1.Moj maturski rad iz analize sa algebrom2.Seminarski iz numeričke matematike
(Lagranžov interpolacioni polinom radjen u Cpp-u)

Home page