Milica Stojanovićprofesor: dr Duško M. Vitas
asistent: Marija Milanović
smer: računarstvo i informatika
br. indeksa: 2/07
E-mailpredmeti:

lična prezentacija
prethodnii kolega spisak kolega sledeći kolega


Copyright © 2007, Milica Stojanović
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
vrh strane