Svetislav Miličević

smer: Računarstvo i informatika
broj indeksa 06/195

-=[raspored]=- | -=[MATF]=- | -=[ALAS]=- | -=[Hypatia]=- | -=[MATF Forum - Novo danas]=-
  Predmeti u devetom semestru:
 1. Dizajn programskih jezika
 2. Diferencijalne jednačine A
 3. Leksička analiza i njene primene
 4. TRIKF A
 5. Uvod u operativne sisteme i mreže
  Predmeti u desetom semestru:
 1. Analiza 2b
 2. Diferencijalne jednačine B
 3. Kompilacija programskih jezika
 4. Programiranje baza podataka
 5. Programske paradigme
 6. Strani jezik 2
 7. Teorija operativnih sistema
 8. Uvod u filosofiju
  Predmeti u sedmom semestru:
 1. Arhitektura računara
 2. Diferencijalne jednačine A
 3. Istorija i filosofija matematike i računarstva
 4. Metodika nastave matematike i računarstva
 5. Nacrtna geometrija
 6. Uvod u relacione baze podataka
  Predmeti u osmom semestru:
 1. Analiza 2b
 2. Hiperbolička geometrija
 3. Verovatnoća i statistika B
 4. Uvod u numeričku matematiku
 5. Diferencijalne jednačine B
 6. Napredna arhitektura računara

  Predmeti u petom semestru:
 1. Analiza 2a
 2. Algebra 1b
 3. Euklidska geometrija
 4. Verovatnoća i statistika A
 5. Uvod u matematičku logiku
 6. Osnovi astronomije
  Predmeti u šestom semestru:
 1. Analiza 2b
 2. Hiperbolička geometrija
 3. Verovatnoća i statistika B
 4. Uvod u numeričku matematiku


  Predmeti u trećem semestru:
 1. Analiza 1a
 2. Linearna algebra B
 3. Afina geometrija
 4. Uvod u organizaciju računara
 5. Engleski jezik 1
  Predmeti u četvrtom semestru:
 1. Analiza 1b
 2. Linearna algebra A
 3. Algebra 1a
 4. Objektno orijentisano programiranje

  Predmeti u prvom semestru:
 1. Programiranje 1
 2. Analiza 1a
 3. Analitička geometrija
  Predmeti u drugom semestru:
 1. Programiranje 2
 2. Analiza 1b
 3. Linearna algebra A


-=[lična strana]=-
Prethodni kolega
Spisak studenata
Naredni kolega