< < <   Predhodni kolega          Spisak kolega           Sledeći kolega  > > >

Bojana Obradović

Smer: računarstvo i informatika
Broj indeksa: 06/186
e-mailLična strana
Domaći zadaci


Predavanja: Gordana Pavlović-Lažetić
Vežbe: Filip Marić
Praktikumi: Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006.