<<<Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Petrović Marko

smer: računarstvo i informatika
index: 166/06
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor: Dr. Gordana Pavlović Lažetić
asistent: Filip Marić
praktikumi: Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006.