1.3

2.1

3.3

4.1

1.3

2.1

3.3

4.1

Pokretanje programa