<<<Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Tijana Todorović

smer: računarstvo i informatika
index: 06/139
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor dr. Gordana Pavlović Lažetić
asistent Srđan Vesić
praktikumi Filip Marić
Matematički Fakultet, Beograd 2006