Mladen Krstić
Matematički fakultet
broj indeksa: 135/06
smer: Računarstvo i informatika
godina studija: I /semestar: II
lična strana:http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr06135/licna_strana/licna_strana.html
e-mail: mr06135@matf.bg.ac.yu

Prethodni kolega

Spisak svih kolega

Naredni kolega