Programiranje 1 - zadaci iz seminarskog rada


Polazni tekst:

Uradjeni tekst: dajo_v1.def


Urađeni zadaci:
  1. Zadatak1.1
  2. Zadatak1.3
  3. Zadatak2.1
  4. Zadatak2.4
  5. Zadatak4.1


Zadatak broj 1.1:

Sastaviti funkciju karakter koja vraća vrednost 0 ako tekst seminarskog sadrži samo dozvoljene ASCII- karaktere (LF, CR i grafičke karaktere od 32-127 koji se koriste u AURORA-kodu), a inače 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju karakter.

Rezultat zadatka na mom seminarskom radu


Zadatak broj 1.3:

Sastaviti funkciju zagrada koja vraća 0 ako je broj otvorenih srednjih zagrada [ jednak broju zatvorenih srednjih zagrada ], a inače vraća 1. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju zagrada.

Rezultat zadatka na mom seminarskom radu


Zadatak broj 2.1:

Sastaviti funkciju prebroj koja izračunava koliko je puta koji karakter upotrebljen u tekstu. Sastaviti main-funkciju koja testira funkciju prebroj tako što ispisuje spisak karaktera koji su upotrebljeni bar jednom u tekstu i frekvenciju njihovog pojavljivanja.

Rezultat zadatka na mom seminarskom radu


Zadatak broj 2.4:

Sastaviti funkciju interpunkt koja prebrojava interpunkcijske karaktere koji su se pojavili u tekstu izvan etiketa. Srednje zagrade se ne računaju osim u slučaju da čine deo teksta. (Videti primer 10. u Uputstvu).

Rezultat zadatka na mom seminarskom radu


Zadatak broj 4.1:

Sastaviti funkciju kopiraj1 koja kopira tekst seminarskog zadatka u drugu datoteku bez teksta etiketa. Npr. tekst Od toga [dig 17] sedamnaest [] vrsta pripada papratima ([fl_la Pteridophyta] Pterodofita []) se kopira u Od toga sedamnaest vrsta pripada papratima (Pterodofita]).

Rezultat zadatka na mom seminarskom radu


href="http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr06112/domaci zadaci/domaci/zadaci za seminarski.htm">Povratak na vrh strane