Prethodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>


Jovanović Andrija


smer: računarstvo i informatika
index: 06/102
e-mail


lična strana
domaći zadaci


profesor Gordana Pavlović-Lažetić
asistent Filip Marić
praktikumi Srđan Vesić
Matematički fakultet, Beograd 2006.