Seminarski rad


Ana Miladinović - 93/06 - školska 2006-07


Polazni tekstovi:

  1. 88poli-060202-02.txt
  2. mit04.txt
  3. pant10-jovanović.txt
  4. pav63-simovic3.txt
  5. zoo-goveda.txt

Rezultujući tekstovi:

  1. 88poli-060202-02.def
  2. mit04.def
  3. pant10-jovanović.def
  4. pav63-simovic3.def
  5. zoo-goveda.def

I Funkcije
zadatak 1.1
zadatak 1.2
zadatak 1.3
zadatak 1.4
zadatak 1.5

II Nizovi
zadatak 2.1
zadatak 2.2
zadatak 2.3
zadatak 2.4
zadatak 2.5

III Niske
zadatak 3.1
zadatak 3.2
zadatak 3.3
zadatak 3.4
zadatak 3.5
zadatak 3.6
zadatak 3.7

IV Datoteke
zadatak 4.1
zadatak 4.2
zadatak 4.3
zadatak 4.4
zadatak 4.5<< vrati se na glavnu stranu