Raspored predavanja i vežbi za 5. tokPONEDELJAK


vreme

predmet

profesor

sala

12:00-14:00

Programiranje 1

Pavlović-Lažetić G.

sala 1

14:00-16:00

Analiza 1a

Krtinić Đ.

sala 1

16:00-18:00

Analiza 1a (praktikum)

Krtinić Đ.

sala 1UTORAK


vreme

predmet

profesor

sala

14:00-16:00

Programiranje 1(praktikum)

Vesić S.

sala 1

16:00-20:00

Analitička geometrija

Stanić Z.

sala 2SREDA


vreme

predmet

profesor

sala

08:00-10:00

Analitička geometrija

Vukmirović S.

sala 2

10:00-12:00

Analiza 1a

Krtinić Đ.

sala 2ČETVRTAK


vreme

predmet

profesor

sala

14:00-18:00

Analiza 1a

Arsenović M.

sala 2

18:00-20:00

Programiranje 1

Marić F.

sala 1


Lična strana


tabela