Funkcija slovo
int slovo()  {
   int a,b;
  while((a=getchar()) !=EOF)
    if (a=='[') b=0;
   else if (a==']') b=1;
   else if ((a=='Q' || a=='q' || a=='W' || a=='w' || a=='X' || a=='Y' ) && b) return 1;
   else  return 0; 
}
Main funkcija koja testira funkciju slovo
#include <stdio.h>
int slovo();
main()  {
printf ("f-ja slovo vraća vrednost 0 ili 1 %d", slovo());
}