Kristina Novaković


Smer Računarstvo i informatika
Broj indeksa mr06079

Predmeti na 1. godini:
 1. Matematička analiza 1
 2. Analitička geometrija
 3. Linearna algebra 1
 4. Programiranje 1
  1. Domaći zadaci
  2. Zadaci uz seminarski

  Prethodni kolega
  Spisak studenata
  Naredni kolega

  Lična strana
  e-mail